SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY

 

Z důvodu kompletní dodávky výrobku podle technicky reálných požadavků zákazníka spolupracuje firma s dodavateli, kteří pro ni zajišťují ostatní požadavky zákazníka.  Pro názornost uvádíme výběr služeb roztříděných do jednotlivých sekcí.